مهندسی و اکتشاف ژئوتکنیک و ژئوفیزیک دریایی

GEOHIDRA2

شرکت GEOHIDRA با 35 سال تجربه ژئوتکنیکی، مجموعه به هم پیوسته کاملی از ناوگان کشتی ها،

به عنوان یک تکنولوژی نوظهور، آزمایشگاه های کامل و مهندسی های مربوط به این زمینه را عرضه کرده است.

 

شرکت لرزه نگاری ژرف کاو با همکاری شرکت GEOHIDRA  قادر به انجام پروژه های مهندسی ژئوتکنیک

و ژئوفیزیک دریایی در داخل کشور می باشد.

 

گواهی اخذ نمایندگی شرکت GEOHIDRA

 

شرکت GEOHIDRA می تواند مطالعات ژئوتکنیکی زیر را در مناطق کم عمق دریا تاعمق بیش از 200 متر از سطح آب با کاوشگرMV  انجام دهد:

 • کابل CPT
 • کابل نمونه برداری
 • مغزه گیری (Coring) سنگ
 • CPT کف دریا
 • نمونه برداری چکشی
 • مغزه گیری (Coring) پیستون بزرگ
 • مغزه گیری ارتعاشی (Vibrocoring)
 • SPT
 • مخروط لرزه ای (Seismic Cone)
 • لاگ برداری PS

شرکت ژئوهیدرا متخصص در اجرای عملیات مهندسی ژئوتکنیک برای موارد زیر می باشد:

 • سکوهای نفت و گاز
 • لوله کشی های زیردریایی
 • تجهیزات مستحکم بالابر
 • خطرات زمین
 • پل ها
 • بندرگاه ها

این شرکت در زمینه ژئوفیزیک قادر است در کنار مهندسی ژئوتکنیک عملیات های ژئوفیزیکی را با قدرت تفکیک پذیری بالا در موارد زیر انجام دهد:

 • اندازه گیری عمق دریا
 • تشخیص مخاطرات سطحی
 • ترکیب ژئوفیزیک و ژئوتکنیک

تجهیزات ژئوفیزیکی شرکت ژئوهیدرا به شرح زیر است:

 • سونار (دستگاه ردیاب به وسیله امواج صوتی) اسکن کننده جانبی
 • مگنتومتر
 •   (2-16 KHz)SBP
 •  (0.5  -1.5 KHz)Sparker
 • لرزه ای دیجیتالی 2 بعدی با تفکیک پذیری بالا(50-200 Hz)

کاتالوگ شرکت GEOHIDRA

GEOHIDRA catalog

جستجو