پروژه های ژئورادار)GPR(:

 1. برداشت دیتا بر روی گسل شمال تهران با دستگاه ژئورادار ( GPR ) ساخت شرکت MALA ، مهرماه 1389.
 2. تعیین محدوده و سطح آب زیرزمینی در محل گودبرداری ساختگاه ساختمان مسکونی با استفاده از دستگاه ژئورادار ( GPR ) مهرماه 1390.
 3. پردازش و تفسیر دیتای GPR برای تخمین ضخامت یخچالهای علم کوه برای مرکز تحقیقات آب. مرداد ماه 1391.
 4. بررسی های ژئوفیزیکی به روش ژئورادار ( GPR ) شناسایی محدوده خطر قنات در پروژه ساختگاه خیابان دکتر فاطمی غربی . دی ماه 1391.
 5. آزمایشات ژئورادار ( GPR ) بر روی جرز های نقاره خانه حرم حضرت امام رضا (ع) به منظور شناسایی لایه های درونی. بهمن ماه 1391.
 6. بررسی های ژئوفیزیکی به روش ژئورادار ( GPR ) جهت شناسایی محدوده خطر حفرات در پروژه ساختگاه پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام حسین.فروردین 1392.
 7. بررسی های ژئوفیزیکی به روش ژئورادار ( GPR ) جهت شناسایی مسیر لوله آب 400 میلیمتر در زیر بزرگراه امام علی (ع) .خرداد 1393.
 8. داده برداری و تهیه گزارش مانیتورینگ مسیر آب زیر سطحی به کمک اطلاعات دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی و GPR در محل ساخت مجتمعی در حصارک کرج، تابستان 1393.
 9. تعیین مسیر احتمالی قنات در پروژه ساختمان بانک واقع در سعادت آباد، تهران، به روش ژئورادار (GPR)، مرداد 1393.
 10. تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش ژئورادار ( GPR ) در محدوده ساختمانی واقع در محله دربند تهران، آذر 1394.
 11. آشکارسازی عوارض زیرسطحی و شناسایی احتمالی انشعاب آب به روش GPR در محدوده باغات ساوه، پاییز 95
 12. عملیات تست غیر مخرب (NDT) به روش اسکن رادار نفوذی (GPR) در عرشه پل کردستان-شهید همت ، پاییز 95
 13. برداشت، پردازش و ارائه گزارش نهایی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) در طول مسیر خط 6 و 7 مترو تهران به منظور تعیین مناطق احتمالی مستعد نشست و حفرات احتمالی به طول 26 کیلومتر، پاییز و زمستان 95
 14. مطالعه مناطق کارستی با استفاده از داده های رادار نفوذی زمین (GPR) در منطقه دشت ارژن، شیراز. فروردین 96
 15. مطالعات رادار نفوذی زمین (GPR) در محدوده ریزش پارکینگ آپارتمان مسکونی حوالی خیابان دربند، خرداد 96
 16. مطالعات رادار نفوذی زمین (GPR) در منطقه فرونشست جاده زنجان- بیجار، تیرماه 96
 17. برداشت، پردازش و ارائه گزارش نهایی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) در سطح شهر تهران به منظور تعیین مناطق احتمالی مستعد نشست و حفرات احتمالی، در حال انجام (بهار و تابستان 96)
 18. شناسایی محدوده احتمالی تجمع آب ناشی از نشت لوله های آب در محدوده پیاده روی کناری یک ساختمان در خیابان حافظ تهران با استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR)، آنتن GX450، شهریور 96
 19. شناسایی و جانمایی محدوده احتمالی تجمع و نشت آب در بلوار کاوه تهران با استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR)، شهریور 96
 20. برداشت، پردازش و ارائه گزارش نهایی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) در 6 محدوده در منطقه 2 شهرداری تهران به منظور تعیین مناطق احتمالی مستعد نشست و حفرات احتمالی، مهر و آبان 96
 21. مطالعات رادارنفوذی زمین ( GPR ) در محدوده میدان فتح جهت شناسایی حفره های احتمالی در مسیر شمع های طراحی شده جهت ساخت زیرگذر میدان فتح به میدان جی در تهران ، شهریور 96
 22. شناسایی و جانمایی محل چاه فاضلاب در محدوده ساختمانی در خیابان میرداماد تهران با استفاده از روش GPR، آنتن GX450، آبان 96
 23. شناسایی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی در مسیر تاسیس خط لوله فاضلاب شهری  با استفاده از روش GPR، استان فارس، آنتن GX450، آبان 96
 24. برداشت، پردازش و ارائه گزارش نهایی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) در اطراف میدان آزادی تهران به منظور تعیین مناطق احتمالی مستعد نشست و حفرات احتمالی، آذر و بهمن 96
 25. برداشت داده های رادار نفوذی زمین ( GPR ) در فرودگاه کرمان بر روی باند جدید در حال ساخت به منظور تعیین محدوده های احتمالی مستعد نشست و فضاهای خالی احتمالی در مسیر باند جدید، دی 96
 26. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت تعیین محدوده فضای خالی دیده شده در خیابان کارگر تهران با استفاده از آنتن 80 مگاهرتز، بهمن 96
 27. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و تعیین فضای خالی احتمالی (تونل) در اطراف ندامتگاه شهر اصفهان با استفاده از آنتن های 450 و 80 مگاهرتز، بهمن 96
 28. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و تعیین مسیر خطوط لوله نفت در محدوده ای در کنار جاده تهران-شهریار، اردیبهشت 97
 29. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و تعیین محدوده نشست زمین در باشگاه انقلاب تهران، اردیبهشت 97
 30. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی محدوده های مستعد نشست در محل ریزش در محدوده ای در بزرگراه صیاد شیرازی در تهران، خرداد 97
 31. شناسایی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی در مسیر جاگذاری خطوط فیبر نوری با استفاده از روش GPR، ارومیه، آنتن GX450، مرداد97
 32. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و تعیین مناطق مستعد نشست، تاسیسات و عوارض زیرسطحی در شهر قم، فاز 1، آنتن های 450 و 80 مگاهرتز، مرداد 97
 33. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی در پارکینگ در حال ساخت در تهران جهت انجام عملیات نیلینگ،  آنتن GX450، شهریور 97
 34. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و تعیین مناطق مستعد نشست، تاسیسات و عوارض زیرسطحی در شهر قم، فاز 2، آنتن های 450 و 80 مگاهرتز، شهریور97
 35. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی در پارکینگ در حال ساخت در تهران جهت انجام عملیات نیلینگ،  آنتن GX450، شهریور97
 36. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی در خیابان فرمانیه تهران جهت انجام عملیات نیلینگ در پارکیتگ مجتمع در حال ساخت،آنتن های 450 و 80 مگاهرتز، شهریور97
 37. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی عوارض پر خطر  زیر سطحی مانند حفرات و مناطق مستعد نشست در نمازخانه ساختمان سازمان فضایی ایران، آنتن های 450 و 80 مگاهرتز، مهر 97
 38. شناسایی و جانمایی محل چاه فاضلاب در محدوده ساختمانی در خیابان یاسر تهران با استفاده از روش GPR، آنتن GX450، مهر 97
 39. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی و جانمایی لوله های فاضلاب زیرسطحی و محل احتمالی نشت آب در محوطه شرکت پاکسان،  آنتن GX450، آذر 97
 40. مطالعات رادار نفوذی زمین ( GPR ) جهت شناسایی تاسیسات و بولدرهای زیر سطحی در مسیر خط 3 قطار شهری مشهد، آنتن های 450 و 80 مگاهرتز، اسفند97
 41. انجام عملیات تست غیر مخرب (NDT) با استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR) به منظور تعیین محل میلگردها در 7 محدوده در ساختمان هتلی در کیش،اردیبهشت98
 42. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) برروی دیواره گود پروژه ساختمانی یک بیمارستان درخیابان دماوند تهران جهت شناسایی میله چاه ساختمان مجاور، آنتن 450،تیر98
 43. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در اطراف ایستگاه مترو میدان شهدا مشهد جهت تعیین فضاهای خالی زیر سطحی و مناطق مستعد نشست، آنتن های 450 و 80، شهریور و مهر 98
 44. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در محدوده ای درحال ساخت جهت تعیین حفرات زیر سطحی و فضاهای خالی، گوهردشت کرج، آنتن 80، آبان 98
 45. مطالعات دیواره تونل انتقال آب با استفاده از روش GPR به منظور تعیین محدوده های فضای خالی ناشی از آب شستگی و یا عدم تزریق سیمان در پشت سگمنت های تونل، آنتن های 450 و 750، آذر 98
 46. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در مسیر تونل انتقال انرژی در محدوده ای در شرق تهران جهت شناسایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی، بهمن 98 
 47. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در اطراف ایستگاه مترو شارستان مشهد جهت تعیین فضاهای خالی زیر سطحی و مناطق مستعد نشست و تاسیسات ، آنتن های 450 و 80، بهمن98
 48. مطالعات زیرسطحی GPR در محدوده تاسیسات ساحلی پایانه جاسک، اسفند 98
 49. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در معدن بوکسیت سرفاریاب به منظور شناسایی زون های بوکسیتی، شهرستان دهدشت، اردیبهشت 99
 50. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در محدوده بازار بزرگ میوه و تره بار تهران جهت تعیین فضاهای خالی زیر سطحی، مرداد 99
 51. مطالعات رادار نفوذی زمین( GPR) در محدوده ای در چیتگر تهران جهت تعیین تاسیسات و چاه های احتمالی زیرسطحی،تیر 99
 52. مطالعات GPR در محل تاسیس مجتمع رفاهی جهت تعیین لایه بندی های زیرسطحی و تفکیک آن ها در نزدیکی پرند، شهریور 99
 53. مطالعات GPR بررسی محل تاسیسات بیمارستان لولاگر، ستاد معاینه فنی ساختمان، پاییز 99

پروژه های لرزه ای، مقاومت ویژه و:IP

 
 

محل انجام

کارفرما

تاریخ

پروژه

ردیف

استان خوزستان

مدیریت اکتشاف نفت

1379-1380

عملیات لرزه نگاری دوبعدی به روش WARRP با همکاری شرکت GeoPro آلمان

1

ارتفاعات زاگرس در یاسوج

شرکت RWE آلمانی

1381-1382

عملیات لرزه نگاری دوبعدی به روش WARRP با همکاری شرکت GeoPro آلمان

2

استان بوشهر، منطقه بی بی حکیمه

OEID & GRC

1387

آزمایشات LVL به تعداد 630 نقطه و DOWN HOLE به تعداد 550 نقطه

3

استان خوزستان، آزادگان شمالی

MATN

1387

آزمایشات LVL به تعداد 256 نقطه و UP HOLE به تعداد 123 نقطه

4

استان خوزستان، بند کرخه

MATN

1388-1389

آزمایشات LVL به تعداد 476 نقطه و DOWN HOLE به تعداد 238 نقطه

5

استان خوزستان، بند کرخه

MATN

1389

حفاری 238 حلقه چاه جهت مطالعات DOWN HOLE

6

استان تهران

شرکت آب معدنی دماوند

1392

برداشت، پردازش و تفسیر3 پروفیل دوبعدی در منظقه دماوند با آرایه شلومبرژه-گرادیان با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

7


گل گهر-چاه دراز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

1393

برداشت، پردازش و تفسیر 200530 نقطه عملیات ژئوالکتریک در قالب 282 پروفیل دو بعدی با استفاده از آرایه های گرادیان، DIPOLE-DIPOLE، POLE-DIPOLE، شلومبرژه و ونر با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

8استان تهران

شرکت آب معدنی دماوند

1393

برداشت، پردازش و تفسیر3 پروفیل دوبعدی در منظقه دماوند با آرایه شلومبرگر-گرادیان با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

9


استان کرمان

مهندسین مشاور ماندرو

1393

برداشت، پردازش و تفسیر34 پروفیل دوبعدی مقاومت ویژه در منظقه سیرجان با آرایه گرادیان با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

10

استان کرمان

شرکت مپنا

1393

برداشت، پردازش و تفسیر7000 نقطه عملیاتی مقاومت ویژه الکتریکی در منظقه زرند با آرایه گرادیان با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

11

استان تهران

پروژه مرکز مدنی البرز حصارک کرج، شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان

 

1393

مطالعات ژئوفیزیکی ترکیبی به روش پروفیل  مقاومت ویژه دوبعدی (2D Electrical Resistivity Imaging) و روش ژئورادار (GPR)

 

 

 

12

معدن گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

1394

برداشت، پردازش و تفسیر عملیات ژئوالکتریک در قالب 11 خط CRP و برداشت آرایه شعاعی در 14 آزیموت حول چاه مورد نظر کارفرما

 

13

استان بوشهر

مهندسین مشاور صحراکاو

1394

برداشت7200 نقطه عملیاتی مقاومت ویژه الکتریکی در نیروگاه اتمی بوشهر با آرایه شلومبرژه با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

14

استان بوشهر

مهندسین مشاور صحراکاو

1394

برداشت 2000 نقطه عملیاتی IP-RS  با استفاده از آرایه های مستطیلی و پروفیل های دوبعدی DIPOLE-DIPOLE  با استفاده از دستگاه Terrameter LS-Lund Imaging System

 

15

استان  چهارمحال و بختیاری گروه تخصصی قائم- موسسه فاطر  1395  انجام مطالعات ژئوالکتریک IP-RS متراژ400 تا 800 متر تونل انتقال آب
 16
استان کرمان   1395 انجام مطالعات IP-RS پروژه اکتشاف محدوده مس گلزار 17
استان کرمان   1395 انجام مطالعات دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی به منظور تعیین سفره آب زیرزمینی در همت آباد شهداد

 

18

استان کرمان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 1395 انجام مطالعات دوبعدي مقاومت ويژه الکتريکي به منظور بررسی سفره آب زیرزمینی منطقه آشين - ارزوئيه

 

 

19

 

استان فارس -  1396  انجام مطالعات مقاومت ويژه الکتريکي دوبعدی جهت بررسی حفرات کارستی در منطقه احداث تونل

 

20

استان کردستان مهندسین مشاور صحرا کاو
1396 برداشت داده های دوبعدی IP-RS در قالب 7800 دیتا پوینت در منطقه سروآباد جهت مطالعات لایه های زمین شناسی در محل احداث سد بلبر با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS

 

 

21

استان آذربایجان شرقی مهندسین مشاور صحرا کاو 1396 برداشت داده های دوبعدی IP-RS در قالب 2000دیتا پوینت در منطقه معدنی قره آغاج با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS
22
استان کرمان مهندسین مشاور صحرا کاو 1396 برداشت داده های دوبعدی RS در قالب 14 پروفیل مقاومت ویژه در پروژه مطالعات سد راور با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS
23
استان کرمان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 1396 برداشت داده های دوبعدی مقاومت ویژه (RS ) بر روی باند در حال ساخت فرودگاه کرمان به منظور شناسایی شکستگی های احتمالی با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 24
استان چهارمحال و بختیاری شرکت سد پایه بنا
1397 برداشت و تفسیر داده های دوبعدی مقاومت ویژه (RS ) در مسیر تونل نیروگاه اردل به منظور تعیین لایه های زمین شناسی و مناطق کارستی با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 25
استان مازندران شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 1397 برداشت داده های دوبعدی مقاومت ویژه (RS ) در مسیر جاده هراز به منظور شناسایی لایه بندی و تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 26
استان البرز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 1397 برداشت داده های دوبعدی مقاومت ویژه (RS ) در مسیر جاده دیزین به منظور مطالعات زمین لغزش با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 27
استان اصفهان - 1397 برداشت داده های دوبعدی مقاومت ویژه- قطبش القایی (IP-RS) در معدن سرب و روی چوپانان با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 28
استان سیستان و بلوچستان - 1397 برداشت داده های دوبعدی مقاومت ویژه جهت مطالعات سفره های آب زیرزمینی اطراف بندر چابهار با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS  29
استان کهکیلویه و بویراحمد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 1397 برداشت و تفسیر داده های دوبعدی مقاومت ویژه جهت مطالعات مناطق کارستی، گسل ها و لایه های زمین شناسی در مسیر محور گچساران-چرام تا عمق 320 متر با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 30
جزیره کیش شخصی 1397 تعیین تیپ خاک، مصالح و لایه بندی با استفاده از برداشت لرزه ای انکساری بر روی دو پروفیل لرزه ای در پروژه ساختمانی بزرگ در کیش با استفاده از دستگاه ABEM MK6 31
جزیره کیش شخصی 1398 تعیین تیپ خاک، مصالح و لایه بندی با استفاده از برداشت لرزه ای انکساری بر روی سه پروفیل لرزه ای در پروژه ساختمانی یک هتل بزرگ در کیش با استفاده از دستگاه ABEM MK6 32
خورموج-بوشهر شخصی 1398

برداشت داده های دوبعدی مقاومت ویژه برروی سه پروفیل جهت مطالعات لایه بندی و زمین شناسی یک معدن قیر در استان بوشهر با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS

33
جزیره کیش شخصی 1398 تعیین تیپ خاک، مصالح و لایه بندی با استفاده از برداشت لرزه ای انکساری بر روی دو پروفیل لرزه ای در پروژه برج ساختمانی در کیش با استفاده از دستگاه ABEM MK6 34
مازندران مهندسین مشاور ژرف پویا 1398 برداشت و تفسیر داده های دوبعدی مقاومت ویژه بر روی سه پروفیل جهت مطالعات مناطق کارستی، گسل ها و لایه های زمین شناسی بر روی محور سدنشتارود با استفاده از دستگاه ABEM Terrameter LS 35