شرکت MALA در سوئد واقع شده است. این  شرکت  یکی  از  بزرگترین  و  بهترین شرکت ها  در  زمینه  تولیدmala

تجهیزات و آنتن های GPR در سرتاسر دنیا است.

شرکت لرزه نگاری ژرف کاو کلیه تجهیزات GPR این شرکت را ارائه می دهد.

 

 

گواهی نمایندگی شرکت MALA

جستجو