شرکت  ISS International تولیدکننده تجهیزات پیشرفته در زمینه شبکه لرزه نگاری و شتابنگاری است.

issi

کاربرد این تجهیزات در زمینه پایش و مدلسازی پاسخ ساختارهای زمین شناسی و سازه های مهندسی (سدها، تونلها، معادن و غیره)در مقابل نیروهای طبیعی و مصنوعی محیطی می باشد. تجهیزات این شرکت از سال 1990 دارای استاندارد ISO 9001 بوده و در حال حاضر این تجهیزات در بیش از 25 کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت ژرف کاو کلیه تجهیزات ژئوفیزیکی این شرکت را ارائه می دهد.

جستجو