شرکت MALA آخرین نرم افزار کنترلر GPR به صورت بیسیم و از طریق WIFI را برای داده برداری ارائه داده است.

نرم افزار کنترلر، یک نرم افزار داده برداری سریع و آسانی است که به اپراتور کمک میکند که با سرعت بیشتری داده برداری را انجام دهد. این نرم افزار جایگزینی برای مانیتور می باشد.

این نرم افزار بر روی موبایل هایی با سیستم عامل اندروید نصب می شود. با استفاده از این نرم افزار نه تنها داده برداری سریع و بی سیم خواهد بود بلکه می توان مستقیم داده ها را با نرم افزار VISION فراخوانی کرد و به پردازش و تجزیه تحلیل داده ها پرداخت.

A completely new concept of geo-electrical  equipment. The instrument itself let you check your  data on site in the field thanks to a large, 8,4 inch, colour screen that is extremely visible in daylight.  You can plot your pseudo-sections as you go. Further to that, the instrument handles up to 12  input channels for highest possible flexibility and productivity for both 2, 3 and 4 D measurements.  Terrameter LS has two more channels dedicated to QC of the instrument performance. Full waveform  records are stored to allow for an unmatched potential of post-processing possibilities.

 

 

No.

Business

Date

Client

Area of Study

1

Wide Aperture Reflection/Refraction Profiling (WARRP)

2000

 NIOC

Bid Zard Area, Iran

2

Wide Aperture Reflection/Refraction Profiling (WARRP)

2001

RWE, Germany

Yasoj Area, Iran

3

LVL measurement and down hole seismic logging for determining the thickness of low-velocity layer

2008

NISOC

Bibi Hakime area, Iran

4

LVL and Up-hole seismic logging for determining the thickness of low-velocity layer

2009

MATN

North Azadegan, Iran

5

LVL measurements and Down-hole seismic logging for determining the thickness of low-velocity layer

2009

MATN

Band karkheh Area, Iran

Customers